Jåttå og Hinna historielag

Lokalhistorisk forening for Hinna bydel

Kart over viktig steder

Under kan du finne kart over steder i Jåttå og Hinna området. De grønne symbolene markerer viktige plasser, de blå marker bygninger/tidligere bygninger, mens de røde marker gårder. Om du ønsker mer informasjon om de ulike områdene trykker du på symbolet.