Jåttå og Hinna historielag

Lokalhistorisk forening for Hinna bydel

Dato Tidspunkt Sted Beskrivelse
Mandag 28. Januar 2019 kl. 19:00 Idun Foredrag: «Glimt fra okkupasjonen luftkampene over Rogaland 1940-1945» ved en av forfatterne Odin Leirvåg som vinkler dette noe mot vår bydel
Mandag 25. februar 2019 kl. 19:00 Idun Årsmøte og medlemsmøte. Foredrag: «Kari Lofthus og hennes historie, familie og eiendom» ved Per Øyvind Skrede.
Mandag 25. mars 2019 Arkivenes hus Omvisning på Arkivenes hus
Søndag 26 mai 2019 Tur