Jåttå og Hinna historielag

Lokalhistorisk forening for Hinna bydel

Om oss

Jåtten historielag ble stiftet i november 1994. Noen år senere ble lagets navn forandret til Jåttå og Hinna historielag. Lagets område er Hinna bydel som i det vesentlige består av gårdene Forus, Gausel, Godeset, Jåttå med Boganes og Hinna med Vaulen. Antall medlemmer i dag er 89. Møtene holdes i Idun, som i sin tid ble bygget av ungdomslaget, og som nå eies av Sanitetsforeningen. Møtedag har vært siste mandag i måneden. Antallet møter har variert mellom sju og ni i året.

Programmene varier fra foredrag, visning av gamle bilder, besøk på utstillinger bl.a. på Arkeologisk museum og i kunstgalleriet på Madlaveien. Utfluktene har gått bla. til det gamle klyngetunet på Jåttå og til Hindal gård og NATO's anlegg i Jåttånuten. Siden 2011 har laget gitt ut årbok. De fleste er skrevet av lagsmedlemmer. Historielagets logo er en enkel tegning av det skjeve tårn i Hinnavågen. Før en startet støpningen av Troll-plattformen, ble tårnet støpt av Norwegian Contractors for å vise at det var mulig å støpe plattformbein på skrå og med forskjellig diameter og veggtykkelse. Det står nå som et minne om de 17 betongplattformene som ble støpt her for 20-25 år siden. Slik er det bilde fra bydelens nære historie.

Styret og andre tillitsvalgte

Navn Stilling Telefonnummer E-mail
Petter N. H. UrdalLeder901 69 311##
Tom LandaStyremedlem915 56 525##
Atle EllefsenStyremedlem90893871##
Svein Olav JoakimsenStyremedlem##
Roar NoråsVaramedlem905 37 160##
Berit Hinna SøråsValgkomitè456 62 314##
Jon Magne SkjerpeValgkomitè901 10 124##
Lars HodneValgkomitè920 54 885##
Ragnhild BotneRevisor481 07 090##
Karen Runestad Revisor481 34 465##
Liis J. TjensvollKasserer##

Referater