Jåttå og Hinna historielag

Jåtten historielag ble stiftet i november 1994. Noen år senere ble lagets navn forandret til Jåttå og Hinna historielag. Lagets område er Hinna bydel som i det vesentlige består av gårdene Forus, Gausel, Godeset, Jåttå med Boganes og Hinna med Vaulen. Antall medlemmer i dag er 89. Møtene holdes i Idun, som i sin tid ble bygget av ungdomslaget, og som nå eies av Sanitetsforeningen. Møtedag har vært siste mandag i måneden. Antallet møter har variert mellom sju og ni i året.

Programmene varier fra foredrag, visning av gamle bilder, besøk på utstillinger bl.a. på Arkeologisk museum og i kunstgalleriet på Madlaveien. Utfluktene har gått bla. til det gamle klyngetunet på Jåttå og til Hindal gård og NATO's anlegg i Jåttånuten. Siden 2011 har laget gitt ut årbok. De fleste er skrevet av lagsmedlemmer. Historielagets logo er en enkel tegning av det skjeve tårn i Hinnavågen. Før en startet støpningen av Troll-plattformen, ble tårnet støpt av Norwegian Contractors for å vise at det var mulig å støpe plattformbein på skrå og med forskjellig diameter og veggtykkelse. Det står nå som et minne om de 17 betongplattformene som ble støpt her for 20-25 år siden. Slik er det bilde fra bydelens nære historie.


Styret og andre tillitsvalgte 2018


Petter N.H. Urdal

Leder

Telefonnummer: 901 69 311

Email: ##

Tom Landa

Styremedlem

Telefonnummer: 915 56 525

Email: ##

Jostein Jåtten

Styremedlem

Telefonnummer: 951 91 385

Email: ##

Atle Ellefsen

Styremedlem

Telefonnummer: 908 93 871

Email: ##

Jan Bjarne Bøe

Styremedlem

Telefonnummer: 95 991 110

Email: ##

Liis Jensen Tjensvoll

Styremedlem

Email: ##


Kjersti Knudsen Grøntvedt

Varamedlem

Email: ##

Roar Norås

Varamedlem

Telefonnummer: 99 227 014

Email: ##


Navn Tittel Telefonnummer Email
Berit Hinna Sørås Valgkomité 45 662 314 ##
Jon Magne Skjerpe  Valgkomité 90 110 124 ##
Lars Hodne  Valgkomité 92 054 885 ##
Ragnhild Botne Revisor 48 107 090 ##
Karen Runestad  Revisor 48 134 465 ##

Last ned referat fra årsmøte 2015

Referat årsmøte 2015


Program høsten 2018

Idun adresse: Gamleveien 53 på Hinna.

Dato Møteinformasjon
Mandag 24. september kl. 19:00 Godeset Speiderhus. Foredrag: «Dronningåsen» ved Olle Hemdorff.
Mandag 29. oktober kl 19:00 Idun. Foredrag: «Årbok 8 presentasjon» ved årbokredaksjonen.
Mandag 26. november kl 19:00 Idun. Julemøte med spekemat mm. Foredrag: «Foredrag ved bydelsutvalget»

500x500