Innmelding i Jåttå og Hinna historielag

Via skjemaet til høyre kan du sende innmelding til Jåttå og Hinna historielag. Om du ønsker med info om medlemskap ol. kan du lese under.

Innmedlingsskjema


Medlemskontingent

Medlemskontingent for 2016 er 180 kroner.

Rogaland Historielag

Rogaland Historielag er en paraplyorganisasjon for historielagene i Roaland fylke Medlemskap hos oss gir automatisk medlemsskap i Rogaland Historielag.

Det gir en rekke fordeler:

  • Rabatt på utvalgte bøker.
  • Rabatt på publikasjoner.
  • Tisskriftet SYDVESTEN tilsendt 4 ganger i året
  • Rabatt på årboken «Ætt og Heim»

500x500