Salgsteder

Årbøkene kan kjøpes på Frivilig sentralen på Hinna og NMS Gjenbruk Stavanger. Se kart til høyre.

Pris

Pris: 250 kr.

Det er også mulig å kjøpe tildigere utgaver av årboken, så langt beholdningen rekker.


500x500